AVIS LEGAL

1. Objecte i acceptació

El present avis legal regula l’ús del nostre web, del que és titular MASSANES PLÀSTICS SL . La navegació pel lloc web de MASSANES PLÀSTICS SL atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. Vostè es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal. Vostè respondrà davant de MASSANES PLÀSTICS SLo de tercers, de qualssevol dany i perjudicis que poguessin ocasionar-se a vostè com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. identificació i comunicacions

MASSANES PLÀSTICS SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
 • La seva denominació social és: MASSANES PLÀSTICS SL
 • El seu CIF és: B55035562
 • El seu domicili social es troba a: C/TARRAGONA 58 (POL.IND. CASA NOVA)-(17181) AIGUAVIVA
Per contactar amb nosaltres, li proporcionem diferents mitjans de contacte especificats en la política de privacitat. Totes les notificacions i comunicacions que facis amb MASSANES PLÀSTICS SL es consideraran efectives, a tots els efectes, sempre que es facin mitjançant els mitjans especificats anteriorment.

3. Condicions d’accés i ús

El lloc web i els seus serveis són de lliure accés, no obstant això, MASSANES PLÀSTICS SL condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva pàgina web al previ emplenament del corresponent formulari. Vostè garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a MASSANES PLÀSTICS SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. Vostè es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de MASSANES PLÀSTICS SL i a no utilitzar-los per, entre d’altres:
 • Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar accions que puguin alterar, espatllar, interrompre o causar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de MASSANES PLÀSTICS SL o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis a través del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals MASSANES PLÀSTICS SL presta els seus serveis.
 • Intentar accedir a dades d’altres persones o àrees restringides de MASSANES PLÀSTICS SL o sistemes informàtics de tercers i, si escau, extreure informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de MASSANES PLÀSTICS SL o de terceres persones.
 • Suplant a un altre usuari, administracions públiques o un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que ho autoritzi el titular dels corresponents drets o legalment permesos.
 • Recopilar dades amb finalitats publicitàries i enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicacions per a vendes o altres finalitats de caràcter comercial sense la seva sol·licitud prèvia o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de MASSANES PLÀSTICS SL,sense ser entès com a transferit cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web. En resum, vostè que accedeix a aquest lloc web, pot visualitzar els continguts i realitzar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin subjecte a qualsevol tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en el lloc web són propietat de MASSANES PLÀSTICS SL,sense que s’entengui que l’ús o accés al mateix confereix cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre MASSANES PLÀSTICS SLi el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de MASSANES PLÀSTICS SL dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a MASSANES PLÀSTICS SL. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre MASSANES PLÀSTICS SL, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i a l’ordre públic. MASSANES PLÀSTICS SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

MASSANES PLÀSTICS SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 • La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i als tall d’exemple, MASSANES PLÀSTICS SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, MASSANES PLÀSTICS SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. MASSANES PLÀSTICS SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. MASSANES PLÀSTICS SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que vostè o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte amb MASSANES PLÀSTICS SL identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a la pàgina web de MASSANES PLÀSTICS SL, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals més propers a la seu de (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.