Política de Privadesa

Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament Empresa: MASSANES PLASTICS SL – B55035562 Adreça: C/ TARRAGONA 58 (POL. IND. CASA NOVA) – (17181) AIGUAVIVA Contacte: SALES@REFINISHANDPLUS.COM – 972394513

2. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a MASSANES PLÀSTICS SLtractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
 • Arxiu / historial de treballadors i extreballadors de l’empresa
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Mantenimiento de la relación laboral y contra-prestación por los trabajos realizados
 • Prestar-los un servei
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
 • Seguretat de l’entitat.
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • UtilizacióUtilització de dades derivades de les activitats de l’empresan de datos derivados de las actividades de la empresa

3. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:
 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part de l’responsable de l’tractament
 • Protegir l’interès vital d’un afectat

5. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
 • Administració de justícia
 • Administració tributària
 • Agència de Seguretat
 • Bancs i entitats financeres
 • Bufet d’advocats
 • Cossos i forces de seguretat de l’estat
 • Gestoria / Assessoria
 • Seguretat social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

6. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a MASSANES PLÀSTICS SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició a el tractament de les seves dades. MASSANES PLÀSTICS SLdeixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:
 • Per exercir el seu dret de Accés clica aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació clica aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) clica aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament clica aquí
 • Per exercir el seu dret de Oposició clica aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat clica aquí
Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça:C/ TARRAGONA 58 (POL. IND. CASA NOVA) – (17181) AIGUAVIVA adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud. Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies.